Sommerhygge 1. juli 2023

Aflyst
Invitation

Kære medlem af Grundejerforeningen Gyvelbugten

Sommer forude.

Invitation til fælles hygge for foreningens medlemmer på vort fællesareal lørdag d. 1.7.2023 kl. 13.00

På generalforsamlingen lørdag den 13. august 2022 blev et sådant fællesskabsfremmende arrangement i foreningens regi stillet i forslag, og stemningen var positiv.

På dagen lørdag 1.7.2023 vil derfor forventeligt blive budt på grill-mad, øl og vand og noget for børnene.

Vejrliget forventes sommerligt – men med forbehold for aflysning (via aktuelle mail-adresse) senest en uge i forvejen, skulle vejrudsigten stille sig hindrende for et sådant udendørs arrangement.

Feedback med tilmelding nødvendig af hensyn til bestillingerne.

Angiv gerne (ved at besvare denne mail) om I måtte ønske at deltage, og angiv i givet fald

hvor mange:

Voksne          ____

Børn              ____

Svarfrist om tre uger – 28.5.2023

På vegne af bestyrelsen

Michael Munch
Kasserer
Gyvelbugten d. 6.5.2023