Om Gyvelbugten

   

Velkommen til grundejerforeningen Gyvelbugten/Yderby Lyng.

Når man kører ad Oddenvej mod færgehavnen på Sjællands Odde, ser man en lille fyrreplantage på højre side, ca. 1.5 km før havnen. Gennem fyrreplantagen går vejen Strandvej ned til stranden, som ligger frit ud mod Kattegat.

Ved Strandvejen ligger nogle mindre sideveje, og nærmest stranden et lille vejkryds, hvor to lange sideveje - Lyngbugten og Gyvelbugten – går til hver sin side. Derfra fortsætter Strandvejen gennem et lyngområde ned til en mindre parkeringsplads.

I dette dejlige område med plantage, lyng og gyvel ligger vores sommerhusområde, som er organiseret i grundejerforeningen Gyvelbugten/Yderby Lyng. Foreningen omfatter 102 grunde.

Området.

Området er dannet ved sandaflejring på stenbund. I tidens løb er den næringsfattige sandjord blevet bevokset med lyng. En del af lyngarealet blev for ca. 70 år siden tilplantet med fyrretræer, som er dem vi finder i dag omkring Strandvejen. Stenbunden fortsætter ud i vandet, og er en del af det rev, som efter Gniben går ud i vandet – Sjællands rev.
Stranden er stenet, og da den ligger ud til det åbne hav, oplever man store materialeflytninger igennem året. Vi finder dog normalt mindre områder hvor der er sandstrand, med mulighed for dejlig badning i det friske og klare vand. Men disse sandområder flytter rundt, alt som vinden blæser.

Grundejerforeningen sørger for at der er stipassage langs stranden, og har i øvrigt opstillet 6 bænke, hvor man kan sidde i den friske luft og nyde den storslåede udsigt. Vi kan også glæde os over det særlige lys som findes ved kyster langt fra byernes lys.

Da jorden er yderst næringsfattig, er det ikke muligt at overføre ”villahavekulturen” hertil, med hække, blomster og græs. Her gror stort set kun det som selv vil, og vi har ikke hække m.v. Området er meget frit og åbent, og gennem en deklaration beskyttet mod tæt bebyggelse.
Vedligeholdelsesarbejderne her, består i at hindre at området springer i krat og skov, både i de store fællesområder og også på grundene.

Det bør nok også nævnes, at vi herude på Sjællands Odde ligger langt væk fra støjende ferieaktiviteter, såsom diskoteker, minigolf m.v.

Grundejerforeningen.

Foreningen er tilskødet strandarealerne og to fællesområder mod stranden, samt vejene – dog ikke Strandvejen, som er kommunal.
Der er enighed i foreningen om at vi i fællesarealerne skal bevare den oprindelige natur, og hindre overgroning med krat og skovvækst. Endvidere ønsker vi vejene godt vedligeholdt. Løsning af disse opgaver påhviler bestyrelsen. Som man kan se i vores økonomi, er hovedparten af vores budget afsat til disse opgaver.