Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Fuldmagt
top
Page

Fuldmagt

 

 

Om fuldmagt (Uddrag af Vedtægternes § 9): ”Eet medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt på grundejerforeningens generalforsamling”

Bestyrelsen anbefaler, at den nedenfor viste formular anvendes.

• Formularen kan udskrives og udfyldes manuelt, og derefter gives til den person der bliver bemyndiget til at repræsentere grundejeren på generalforsamlingen. (Download PDF-fil)

• Fuldmagten kan sendes pr mail til et medlem af bestyrelsen, hvis afsenderens e-mailadresse er registreret i foreningen. I dette tilfælde er dato og underskrift ikke nødvendig.
Kvittering for modtagelsen vil blive fremsendt.
(Nedenstående tekst kan kopieres og indsættes i en mail (cut and paste))

 

 


 

 

FULDMAGTPå Gyvelbugtens generalforsamling den: ____________________________________
(dato)

giver undertegnede ejer af ejendommen: ____________________________________
(sommerhusadresse)

herved følgende medlem: ____________________________________
(navn)

____________________________________
(sommerhusadresse)

fuldmagt til at stemme for mig.


Ejer af ejendommen: ____________________________________
(navn)

_________________ ____________________________________
(dato) (underskrift) 

     
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login