Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > Vand, målerbrønd mm.
top
Page

Vand, målerbrønd mm.

 Yderby Lyng Vandværk

Yderby Lyng Vandværk - Telefon: 5383 0620 - hverdage fra 8:30 til 16:30 - eller e-mail: post@ylv.dk

Hvem betaler defekte håndtag i målerbrønden?

Kig i målerbrønden og find MÅLERNUMMERET.

Vandværket er ansvarlig for lukkehanen på målersiden og måleren - og udskifter en defekt lukkehane.

Du er som ejer ansvarlig for hanerne til højre for den røde linje (brugersiden). Hvis de er defekte, er det din udgift.

Måler tekstet

Lukning for vandet

Lukkehanen - afbryder for vandet fra vandværket. Det er en rigtig god ide at lukke her inden afrejse. En lækage har tidligere givet en ekstraregning på 30.000 kr.

Aftapningshanen åbner tiil husets vandrør, så de tømmes for det vand, der kan løbe fra. Når det ikke løber længere, skal aftapningshanen lukkes igen. Ellers kan der løbe forurenet vand ind i rørene, hvis grundvandet stiger op i målerbrønden. Lukkehanen skal selvfølgelig lukkes inden aftapninghanen bruges. Husk at slukke for vandvarmeren.

Spærrehanen bliver let defekt, så lad være med at dreje på den!

Aflæsning

Vandværkspersonale aflæser hvert år fra 15. august til 15. september årets forbrug. Målerne skal altid være frit tilgængelige. Samtidig kontrollerer de, at plomberne er ubrudte.Stikledninger

Gl. jordstophanedæksel

 

Stikledninger

... er ejerens ledninger fra måleren og ind i huset.


Målerne med lukkehaner blev monteret i 1997.
Inden da brugte man en udvendig stophane af jern til at lukke for vandværksvandet.

Nu er det bedst at afbryde i målerbrønden.

 

 

Stikledninger

Defekt jordstophane

 

Den gamle lukkehane er af jern og den ruster.
Hvis den ikke fjernes, kan den blive årsag til
en stor lækage.

 

Billedet til højre viser en stophane, der har været
i  brug i 24 år.
VVS'erens kommentar var, at det var i sidste  øjeblik,
at den blev fjernet.

 

 


 

 

Test bestyr

x

 
 Formand
  Claus Freiberg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


Kalender

Årskalender - link


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login