Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Regnskaber > Regnskab 2011
top
Page

Regnskab 2011

Regnskab 2011 i PDF-format -> HER

 

Driftsregnskab 1-7-2010 - 30-6-2011

RESULTATOPGØRELSE

 

Debet

Kredit

Budget 2010/2011

Budget 2011/2012

Resultat 2009/2010

Indtægter          
Kontingent   40.750,00 -40.400,00 -40.400,00 -40.350,00
Rykkergebyrer   200,00 -200,00 0,00 -200,00
Medlemsandel af fællesvedligeholdelse   3.400,00      
Skyldige kontingenter          
Bankrenter   0,00 -200,00 0,00 -20,00
Indtægter i alt   44.350,00 -40.800,00 -40.400,00 -40.570,00
           
Udgifter          
Generalforsamling 4.089,94   4.000,00 4.200,00 2.833,00
Bestyrelsesmøder 1.880,35   2.000,00 2.800,00 1.154,00
Vedligeholdelse af Fællesarealer 12.171,88   11.000,00 11.000,00 12.218,00
Vejreparationer 9.171,88   12.000,00 12.000,00 10.416,00
Gebyr PBS 754,59   1.000,00 1.000,00 820,00
Gebyrer bank 300,00   500,00 300,00 305,00
Ansvarsforsikring 1.422,00   1.300,00 1.550,00 1.378,00
Kontorartikler & tryksager 131,90   500,00 1.000,00  
Porto  775,50   1.000,00 800,00 405,00
Kontingent SAGT 1.222,00   1.222,00 1.313,00 1.222,00
Internet 200,00       0,00
EDB 509,00        
Godtgørelse bestyrelse 1.600,00   1.600,00 1.600,00 1.600,00
Gaver 399,95   300,00 0,00 0,00
Diverse udgifter 100,00   500,00 1.000,00 0,00
Udgifter i alt  34.728,99   36.922,00 38.563,00 32.351,00
Resultat - overskud   9.621,01 3.878,00 1.837,00 8.219,00
           
           
 

Status pr. 30-6-2011

   
           
Aktiver     Passiver    
Bank 52.275,51   Egenkapitalkonto 33.282,16
Kontingent restancer mv 2.000,00   Årets resultat 9.621,01
      Egenkapital 30-6-2011 42.903,17
           
      Fællesfond   300,00
      Vejfond   10.000,00
      Reel egenkapital 53.203,17
      Kreditorer   1.072,34
Aktiver i alt 54.275,51   Passiver i alt 54.275,51
           
           
Vedbæk, den  21. juli 2011   Godkendt, revideret den 21. juli 2011
           

sign. B. S. Olsen

    sign. Jørgen Bang og Mogens Nielsen

Kasserer

      Revisorer  
           
Bemærkning:
Det underskrevne regnskab fremlægges på generalforsamlingen
 
           

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login