Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > Havvindmøller
top
Page

Havvindmøller

Vindmølleparken skudt i sænk

Forsvaret kan ikke godkende forundersøgelser til havvindmøllepark tæt på en af Forsvarets våbenskoler.
Forsvarsministeriet truer Energiselskabets Andels planer om en havvindmøllepark.

Havvindmølleparken skal efter planen ligge otte til 18 kilometer ud for Klintebjerg nordvest fra Nykøbing Sjælland, men Forsvarets våbenskole på Gniben bruger området som øvelsesterræn for både skydeøvelser og øvelser til søs.

Helt konkret er det Forsvarskommandoen, Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse samt ministeriets ejendomsstyrelse, der konkluderer, at havvindsmølleparken ikke er forenelig med Forsvarsministeriets aktiviteter og interesser i området.

Det skriver Nordvestnyt på baggrund af en aktindsigt i høringssvarene til Energistyrelsen.

Læs artiklerne: Link1 - Link2


Baggrund:

Energiselskabet Andel planlægger at opføre en stor vindmøllepark med 39 vindmøller mellem otte og 18 kilometer ude i havet ud for Klintebjerg i Odsherred.

Forslaget møder modstand hos lokale lodsejere. Grundejerforeningen Klint Bakker har således holdt et møde med flere politikere om deres alvorlige bekymringer med møller op til 236 meter, der vil kunne ses langs hele Odsherreds nordkyst.


Andel afholdt et borgermøde vedr. ansøgning om forundersøgelsestilladelse fredag den 16. september på Martinus Center Klint. 

Fra borgermødet om havvindmøller den 16. september:

De fremmødte var positive over for havvindmøller, men generelt var der stor utilfredshed med den korte afstand til møllerne og møllehøjden.

Fra forsamlingen udtryktes mistillid til visualiseringerne og beregninger af støj fra møllerne, og opfordringen gik på at afvente placeringen af øvrige vindmølleparker i området.

Se video og præsentation fra mødet - Link

SN.dk skriver:
Borgermøde

Borgermøde om vindmøller ved Klint blev stormfuldt

Grøn omstilling: Andel holdt borgermøde med fuldt hus og stærke holdninger.

Klint: Iskolde vinde susede gennem lokalet, da Andel holdt borgermøde om vindmølleplanerne ved Klintebjerg. Modstanderne var højlydte og greb fat i alt lige fra børnetallet i Pakistan til skønhedsværdien ved mørket over havet.

Frugt, kaffe og kage og store forklarende plancher havde ikke mildnet modstanderne, som gik til stålet fra første øjeblik ordet blev givet frit.

Mødet blev ellers indledt med en grundig gennemgang fra Andels udviklingsdirektør Henrik Vej Petersen, som omhyggeligt forklarede projektets indhold.

– Først skal Klimaministeriet afgøre, om der overhovedet må arbejdes videre med det her projekt. Dernæst skal der laves miljøundersøgelser og borgerhøringer, sagde han.

Man vil sætte 39 kæmpe vindmøller op mellem otte og 18 kilometer fra land. De er 256 meter høje og vil kunne lave strøm til over en halv million husstande – den første strøm vil kunne produceres allerede i 2028, hvilket er ret hurtigt i den sammenhæng. Planen er ifølge Andel, at man vil lave mest mulig vind med mindst mulig gene for omkringboende.

Men den købte flere af de fremmødte slet ikke. De kritiserede projektet for at være for stort og for kystnært.

– Visualiseringerne er mildt sagt en tilsnigelse. Man kan slet ikke genskabe det genskin, der kommer fra vindmøllerne på en visualisering, sagde Jesper Lorentzen fra salen til Andels billeder af, hvordan vindmølleparken ville tage sig ud, når den står færdig med møller på højde med Storebæltsbroen.

Modstanden steg til stormstyrke og fik til sidst en mand til at rejse sig og sige:

– I har sagt, at I ikke vil opføre møllerne, hvis der er lokal modstand mod projektet. Når I hører holdningen her i aften, hvorfor trækker I så ikke bare projektet tilbage? spurgte han og fik stormende bifald.

Men det fik alligevel nogle af tilhængerne til at komme op af stolene.

– At sige lokalbefolkningen er imod vindmøllerne er en lidt hurtig konklusion. Jeg er meget positivt indstillet overfor det her projekt. Jeg er sikker på, der sidder mange af os her og lytter til argumenterne, sagde Bine Seifert, som selv bor nabo til vindmøllerne på Lammefjorden.

– Vi er her jo blandt andet for at lodde stemningen og høre, hvad folk mener. Men jeg tror nu nok, der er mange forskellige holdninger, sagde Henrik Vej Petersen.

37-39dB

Der er foretaget beregninger, der viser, at lydstyrken fra vindmøllerne ved vindstyrkerne 6 og 8 m/sek udendørs vil være 37 -39 dB ved den sorte linje.


 Optakt

  • Brev til grundejerforeningerne i Odsherred - Link
  • Dagsorden til mødet m Odsherreds politikere - Link

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login