Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > Molslinjen
top
Page

Molslinjen

Bekymring over flere færgeafgange

Trafik: I Odsherred er der nervøsitet for trafikkaos, når Molslinjen øger antallet af afgange.
Nordvestnyt: Af Christian Dahl, 6. marts 2023, 13:00

Odden: En række borgere på Sjællands Odde og Odsherreds borgmester Karina Vincentz (Nyt Odsherred) deler en bekymring. De er nervøse for, om sommerhusområderne på Odden og Havnebyen reelt bliver afskåret fra at køre ud på Rute 21 – Færgevejen, når Molslinjen sætter en ekstra færge ind mellem Odden og Aarhus.
– Vi ønsker os en rundkørsel eller et lyssignal eller noget, der kan give pauser i trafikken, lyder det samstemmende fra Peter Nielsen og Carsten Parby, der begge bor på Odden.

De er ikke mindst bekymrede for ud- og indkørsel på Gnibenvej.
Borgmester Karina Vincentz deler bekymringen fra de to odboere. Og hun har talt med både vejdirektoratet og transportministeren om sine bekymringer.
– I Odsherred Kommune er vi interesseret i at sikre, at vi har en velfungerende infrastruktur. Man skal ikke blive låst inde i sommerhusområderne, og man skal kunne komme ind til Havnebyen.
– Det handler om at skabe små ophold, så man kan komme ud, siger Karina Vincentz.
Hun fortæller, at kommunen dog ikke selv kan gøre noget.
– Vi har desværre ingen ret til at bestemme, hverken over vej eller indkørsler. Derfor prøver vi at påvirke transportministeren og Vejdirektoratet, siger Karina Vincentz.

Molslinjen afviser
Hos Molslinjen afviser man dog bekymringerne. Her fortæller man, at man tidligere har sejlet med flere færger på ruten, uden at det har givet trafikale problemer.
– Det er rigtigt, at det genererer mere færgetrafik, men det har vi jo haft før. hele julen havde vi fire færger, og det havde vi også indsat i sommer. Det har aldrig givet nogen problemer, siger Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maack.
Han peger desuden på, at den vejudvidelse omkring udkørslen fra færgehavnen, som Molslinjen er i gang med at lave, kommer til at betyde, at færgetrafikken bliver afviklet hurtigere. En undersøgelse, som Molslinjen har fået lavet, viser, at det kommer til at tage otte minutter i stedet for 12 minutter at tømme en færge.
– Selve vejudvidelsen betyder, at bilerne kommer hurtigere væk, siger Jesper Maack.
Det beroliger dog ikke for alvor Peter Nielsen og Carsten Parby. De har selv lavet målinger, der ifølge dem viser, at trafikken er 15 minutter om at blive afviklet.
– Vi har ikke tillid til, at undersøgelsen giver et korrekt og retvisende billede, siger Peter Nielsen. Vejudvidelsen betyder, at Molslinjen dropper den nuværende løsning med tre baner, der bliver samlet til en med lysregulering. Fremover udvides Oddenvej fra færgehavnen og frem til Gnibenvej, og de tre baner havnen samles med sammenfletninger.

Vejarbejde er i gang
Arbejdet med vejen har i et stykke tid været i gang på arealerne ved siden af vejen. Og  snart kommer arbejdet også til at påvirke trafikken.
– Arbejdet går efter alt at dømme i gang i næste uge (denne uge, red.). Første del af arbejdet er at grave jord væk langs vejen – det betyder en lovbefalet afspærring ud mod gravearbejdet, kunne Jesper Maack fredag fortælle.
Han fortæller, at det skal være afsluttet i juni, og det planlægges til at give så få gener som muligt for både færgetræk og beboere.
– Der er som udgangspunkt ikke planlagt med arbejde aften/nat eller weekender, beroliger Jesper Maack.
selv om Molslinjen ikke mener, at de ekstra færgeafgange giver trafikproblemer, rækker den en hånd ud mod odboerne.
— Molslinjen vil derudover gerne indgå i en dialog om en kampagne og/eller skiltning, der skal være med til at opfordre færgegæsterne til at tænke på de medtrafikanter, der skal køre ud fra sideveje, skriver den i en Q&A.

 
 
Molslinjen øger trafik intensiteten på vejen.

Molslinjen orienterer under overskriften ”Truet firben skal bo på hotel under stort vejbyggeri ved færgehavn” om at vejen til færgehavnen skal udbygges.

"Vi vil gerne udvide vejen. Det alene skulle gerne kunne betyde, at vi kan tømme færgen for biler på næsten den halve tid i forhold til i dag," tilføjer Jesper Maack, PR- og kommunikationschef. Link til TV2

Arbejdet påbegyndes i efteråret og forventes færdigt til påske næste år.

Se video med trafikintensistet fra færgelejet. Link


Molslinjen vil nedlægge lysreguleringen og flette trafikken sammen over 650 m.

I VVM-ansøgningen (LINK) står bl.a.: "Sammenfletningsmanøvren kan tage bilisternes opmærksomhed. Ved den tilladte hastighed på 60 km/t og med en afstand på mere end 100m til krydset ved Gnibenvej fra endelig afslutning af sammenfletning, vurderes det, at der er god tid og mulighed for at erkende krydset og eventuelle venstresvingende bilister, der afventer venstresving mod nord. Stopsigelængden ved 60 km/t er 75m.
Der vil naturligvis altid kunne opstå ... uheldige situationer, når nogle aggressive bilister forsøger at ”komme først”. I disse situationer vil uheldstypen dog typisk være skrammer og ikke alvorlige uheld "

En umiddelbar vurdering er, at forslaget skaber en ukontrolleret trafik, der gør forholdene mere risikable og uoverskuelige ved udkørsel fra Gnibenvej, og ingen tidsbesparelse!

 

 

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login