Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Nyhedsbreve > Efteråret 2012
top
Page

Efteråret 2012

Ved generalforsamlingen blev det besluttet at tage fat på forskellige opgaver - se referatet. Her er en kort status på de foreløbigt iværksatte aktiviteter.

Olga - stien:

Arbejdet er bestilt hos vores sædvanlige vognmand, som vil udføre det snart.

Rydning af tilgroning i sænkningerne langs stranden:

Kommunen er orienteret om at vi gerne vil have afgræsning i det område som ligger på hver side af Strandvejen. Hvis afgræsningen ikke bliver etableret, må vi igen lave slåning (høslet) i området, for at tilgroningen ikke tager overhånd.
Der har samlet sig en lille arbejdsgruppe, for at tage fat på rydning i området foran Gyvelbugten ("mosen"). De planlægger at starte arbejdet i slutningen af oktober. Da det er naturpleje vi udfører, har vi kommunens tilladelse til afbrænding. Gruppen aftaler detaljer med brandvæsenets indsatsleder. Hvis andre skulle have lyst til at yde en indsats, og deltage i dette hyggelige samarbejde, kan de tale med et af gruppens medlemmer. Gruppen består af ejerne af Gyvelbugten  4, 10, 16 og 26.

Samarbejde med naboforeningerne:

Vi har genoptaget samarbejdet med  de to næste grundejerforeninger ud mod Gniben. Alle tre foreninger  er udstykket fra det tidligere stenværk, og er belagt med samme deklaration. Vi arbejder derfor indenfor samme ramme, så det er naturligt at tale med hinanden om hvorledes vi administrerer reglerne. 
Desuden taler vi om de fælles problemer vi har med tilgroning langs kystlinjen, og om de tiltag der er mulige for at pleje området bedst muligt.
Vi taler også om andre fælles problemer, f. eks trafikken fra Molslinjens færger. Med den nye store færge, er situationen at Oddenvejen blokeres i op til 20 minutter ad gangen, næsten hver time. Blokeringen betyder at der ikke kan køres ud på Oddenvej fra sidevejene og fra Gnibenvej.  Vi er gået i forhandling med færgeselskabet, og har foreslået at der laves få sekunders pause mellem hvert skift af vognbanerne, således at der kan blive huller i rækken af biler, og dermed tillade andre at køre ud på vejen.

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login