Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Nyhedsbreve > Januar 2014
top
Page

Januar 2014

De sidste måneder af 2013 har været begivenhedsrige, hvor stormvejr var det mest markante. Her er en kort oversigt.

Stormvejret i oktober og december (Bodil).
Oktoberstormen er tidligere omtalt her på hjemmesiden, men "Bodil"s rasen mangler endnu kommentarer.
På grundene gik det nogenlunde som under oktoberstormen, kun med mindre skader på bygninger, men med væltede træer, især langs Strandvejen (kommunalt område) - kommunen er orienteret.
Indberetning om hændelser på de enkelte grunde med fotografier gik igen fint, og berørte ejere kunne orienteres via e-mail.
Strandområdet blev hærget voldsomt, således at der nu kun ligger tykke lag af sten helt op til de forreste strandvolde, stierne langs stranden er delvis skyllet bort, og der har været gennembrud til sænkningerne langs stranden, således at de har været oversvømmet på de laveste dele.


I dagene lige før stormen ryddede kommunen deres område ved Strandvejen for rynkede roser, som var ved at tage overhånd. Roserne blev samlet til en bunke på stranden, klar til afbrænding - men så kom Bodil. Bunken blev delvist spredt. Vi forventer at kommunen snart vender tilbage, og gør arbejdet færdigt.

Naturpleje.
Slåning blev gennemført i sænkningerne hen til overgangsstien ved Gyvelbugtens fællesområde. Herfra blev den sidste østlige del af området foran Gyvelbugten ryddet færdig, og kan derefter indgå i den årlige vedligeholdelse ved slåning.
De kommunale roser blev opgravet og rødderne fjernet, så meget det var muligt. Vi har lovet at foreningen vil følge op ved at fjerne eventuelle rodstumper, så roserne helt kan forsvinde. Vi håber at kunne samle medlemmer til en arbejdsdag et par gange i løbet af året.
Kommunen har godkendt vores plejeplan, og denne godkendelse betyder at de arbejder der udføres i medfør af planen er gjort lovlige, selvom strandarealet er beskyttet.
Vort projekt sammen med de to naboforeninger om fjernelse af rynket rose og naturgenopretning har nu fået fondsstøtte, og vi arbejder sammen videre med gennemførelsen. 

Hegning
Vi har i mange år kunne passere frit på en sti fra Lyngbugten til Sandstensvej i naboforeningen. Passagen er sket over to ubebyggede grunde, hvor ejerne nu har lukket for passagen med hegn.
Vi er naturligvis kede af det skete, men kan så i stedet anvise en sti som ligger lige udenfor fælles-området. Når man kommer ud, kan man dreje til venstre i stedet for at gå ned mod stranden, og gå hele vejen hen til den næste forening, og videre mod Gniben. Ved oversvømmelsen løb havet ind og ned ad overgangsstien, således at man ikke kunne komme til stranden fra Lyngbugten. Den sti vi gerne ser benyttet, fører bag om sænkningerne ned til stranden, og er derfor et alternativ.

Vi håber at vi ikke skal have flere storme, det ser galt nok ud endda.
 
Vi minder om at vores generalforsamling i år er 16 august kl. 1030 i Forsamlingshuset. Bestyrelsen anbefaler at mange vil deltage, vi skal blandt andet forholde os til det videre forløb omkring naturgenopretningen.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Bjørn Simonsen, formand

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login