Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Fra pilekrat til ...
top
Page

Fra pilekrat til ...

FRA PILEKRAT TIL BLOMSTRENDE STRANDENG


 

N

Når vi kommer ned ad Strandvejen, på vej til sommerhuset, er det dette lysåbne landskab vi møder. Vi ser klitheden med lyng og lav, det blå hav som strækker sig ud til horisonten, og den høje himmel.

Dette nyder vi i fællesskab, og meget er også skabt i fællesskabet fra dengang overgroning af pil og krat spærrede udsigten og frem til nu, hvor vi er ved at nå igennem med rydning både af pilekrat i lavningerne og af rynket rose på stranden. Det ryddede materiale ligger i store bunker på stranden, og venter på afbrænding til vinter. Efter rydning kommer den vedligeholdende naturpleje i tiden fremover. Se i mappen Naturpleje hvor bl.a. ligger en Midtvejsstatus.

Ved vores ekstraordinære generalforsamling 18. oktober 2015 vedtog et flertal af foreningens ejere at vi ville anvende køer til afgræsning (se Referat her) i en stor del af strandområdet – ingen stemte imod. Med denne beslutning kommer der god balance i vores økonomi, og vi kan udføre al den nødvendige naturpleje uden at overskride vores budget.

I løbet af vinterperioden vil vi opsætte hegn til køerne, således at vi får to folde, en på hver side af

Strandvejen, hvor et par køer vil græsse i 6 uger hvert forår og efterår.

Således er der de sidste år vokset et behov op for en omfattende vedligeholdende naturpleje år efter år, for at hindre genvækst og dermed miste de fremskridt vi havde nået. Heldigvis fik vi tilbud fra kommunen og fonden om at etablere hegning om lavningerne langs stranden, så der kunne afgræsses med køer. Det ville blive gratis for foreningen. Ved denne løsning ville vi også få så meget luft i økonomien, at vi kan købe assistance til vedligeholdelse af restområderne uden om hegnene.

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login