Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Invitation 16. maj 2014
top
Page

Invitation 16. maj 2014

 

Topperne efter grusgravning.jpg

 

Topperne foran Gyvelbugtens østlige del. Dannet ved grusgravning for ca. 100 år siden.

25. april 2014

 

INVITATION TIL FÆLLES ARBEJDSDAG I GRUNDEJERFORENINGEN GYVELBUGTEN/YDERBY LYNG 16. MAJ KL.1000 (ST. BEDEDAG).

 

Kære medlemmer.

Bestyrelsen håber at I har fulgt med på hjemmesiden www.sjaellandsodde.dk/Gyvelbugten/ og har set de mange illustrerede fortællinger om vinterens  gang i foreningen.

 

Ved vores generalforsamling sidste år godkendte vi en plejeplan for vores strandområde. Planen var udarbejdet af naturvejleder Jørgen Stoltz, som også præsenterede den ved generalforsamlingen. Det skete tilsvarende for vore to naboforeninger ud mod Gniben, og de samlede planer for hele kystområdet fra vores østskel mod Brokbjerg og ud til parkeringspladsen ved Gniben, blev siden samlet godkendt af kommunen. Kommunen havde afsatte midler til rydning af rynket rose, og havde interesse i afprøve forskellige rydningsmetoder, så den gik ind og udførte den rydning som vi ser i dag.  

Vi fik også bevilget 300.000 kr. fra 15. juni fonden, til hjælp til gennemførelse af plejeplanen og til formidling af resultaterne. Nogle af disse penge er også anvendt til rydningen.

Vi håber at alle medlemmerne kan se idéen i denne totale rydning for rynket rose og havtorn, fra topperne foran Gyvelbugten videre ud mod strandengen ved naboforeningen og derfra videre ud til Gniben. Det kan blive storslået, hvis det bliver vedligeholdt omhyggeligt. Dette er foreningernes ansvar, som vi alle tre foreninger har lovet at udføre, så de kommunale midler og fondsstøtten ikke er spildt.

Derfor skal vi have denne arbejdsdag, som er lagt på

Store Bededag den 16 maj kl. 10, hvor vi kan samles ved skraldestativerne på Strandvejen.

Opgaven er at gennemgå de ryddede områder, og opgrave spirende rester af roser, samt i øvrigt at rydde op, for eksempel opsamle døde rodstumper, og fjerne eventuelt affald. For fondsmidler er indkøbt værktøj - forstærkede grebe, høtyve. specialriver m.m. - så det man bedes medbringe er havehandsker, ørnenæb, spade og lignende, og enkelte trillebøre vil være velkomne. Vores vurdering er at de to ryddede områder ved båderampen er de værste, tæt efterfulgt af de østligste felter før Brokbjerg. Når man ser dem er det let at forestille sig hvad der skal gøres. Tanken er at danne grupper på ca. 3 personer, som sættes ind efter en prioriteret liste over opgaverne

Bestyrelsen beder medlemmerne støtte op om projektet, ved at møde op til denne arbejdsdag.

Udover roserydningen, er der en opgave mere. Hvis der dukker tilstrækkeligt mange op til dagen, har vi en anden vigtig opgave liggende: Sænkningerne ("Gryderne") på hver side af Strandvejen skal vedligeholdes på samme måde som hidtil, nemlig ved slåning hvert efterår. Hvis der ligger håndstore sten, ødelægges slåmaskinens tænder, hvor reparationstid koster dyre maskintimer. I det nye ryddede område foran Gyvelbugten og hen til overgangen ved fællesarealet ligger et par overgange, som beboerne har belagt med sten, og desuden enkelte sten spredt ud rundt omkring. Disse sten skal fjernes, så slåningen kan ske effektivt og uhindret, og dermed billigst muligt. Naturvejlederen har anbefalet at stenene opsamles i bunker ved siderne, så de ikke ligger i vejen. Disse stenbunker er velegnede som levested for firben, salamandre m.v., som er føde for tårnfalke. Vi skulle dermed også opnå en større bestand af disse fugle.  

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at spadsere en tur ud mod Gniben og opleve det landskab som udfolder sig nu. Man kan også benytte stien fra Strandvejen, hvor man kan gå ned ved højen, og fortsætte hele vejen foran grundene ved Lyngbugten hen til næste forening - Klitrosebugten - hvor man kan se at de tætte rosenkrat er væk, og der nu er lys, luft og havudsigt. Vi er interesserede i at få trampet en sti dertil, så vi stadig kan vandre tørskoede ud mod vraget, selvom gryderne og forstranden igen oversvømmes af havet.

Vi håber at se rigtig mange (gerne også besøgende gæster) til en dags arbejde til alles bedste. Foreningen vil byde på læskende drikkevarer, så der også kan være lidt til pausehygge.

P.S. Stranden er ikke en losseplads: Vi har set at nogen har lagt mindre grenbunker tre steder mellem de yderste topper foran Fællesområdet på Gyvelbugten, og østover. Foreningen har gennem mange år arbejdet for at holde strandområdet frit for affald, og dette er direkte imod vores interesse. Hver af bunkerne kunne nemt være klippet ned i en stor affaldssæk, som kunne være afleveret på grenpladsen eller til den kommunale haveaffaldsordning. Vi beder alle om at hjælpe med til at stoppe denne uskik.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

 

Bjørn Simonsen

formand

 

 

 
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login