Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Invitation 18. okt. 2014
top
Page

Invitation 18. okt. 2014

 

Vi havde lagt årets sidste naturplejedag på den sidste lørdag i efterårsferien, og vi var så heldige at det ikke regnede, det var faktisk et godt arbejdsvejr.
Denne gang var hovedopgaven at fælde pilekrat i strandgryderne foran Lyngbugten. Efter vores plejeplan skal pilekrattet fjernes, men enkeltstående andre træer og buske bevares, for at de kan være levesteder for fugle og andet. Vi havde bestemt os til at begynde ved foreningens vestskel, hvor vores område støder op til naboforeningen Klitrosebugten.

Både hos os, og hos naboen blev der ryddet for roser i sommer, så vi bestemte os for at følge op på det, og nu gå i gang med pilene.
13 var mødt op, og de tog rigtig fat. Der blev arbejdet 3 intense timer (med en kort pause), og nået næsten 75 meter ind i gryden. Herefter havde foreningen indbudt til frokost i formandens udestue.

Det blev meget hyggeligt, og gav os mulighed for at lære hinanden at kende. Der var enkelte nye medlemmer med, som benyttede denne lejlighed til hilse på os andre.
Bestyrelsen er blevet enige om, at gøre en god arbejdsfrokost til en tradition ved kommende naturplejedage - og vi kan godt være flere her hos mig. Så bare mød op.
De kommende arbejdsdage næste år er planlagt til 28 marts, 20 juni, 8 august og/eller 11 oktober. Vi håber mange allerede nu vil markere dagene i deres kalendere.
Som man ser på det sidste billede, kiggede deltagerne også til foreningens hjertestarter. Den er nu tilmeldt Hjertestarter.dk, hvor der er en registrering af hjertestartere i hele landet til brug i redningssituationer.

Bjørn Simonsen, formand

Invitation til naturplejedag den 18. oktober kl. 10.00

Kære medlemmer.

I bestyrelsen er vi enige om at vi skal holde tre naturplejedage om året (forår, sommer og efterår) for at opfylde et løfte til kommunen om at foreningen selv vil varetage vedligeholdelsen af de områder kommunen har ryddet for os, og for at opfylde målene i vores Naturplan,

Dette billede er fra den sidste plejedag, 21. juni, hvor fjernelse af rødder og opvækst fra de ryddede roser igen var hovedopgaven. I billedets højre side var der højt rosenkrat i området ved båderampen.

På billedet ser vi også til venstre den vestligste del af det område vi årligt slår herfra, forbi Strandvejen og hen til stien på tværs midt for Gyvelbugten. Denne strækning får snart sin årlige slåning. Det sidste stykke fra stien hen til østskel blev sidste år ryddet af en arbejdsgruppe, men har naturligvis fået opvækst. Vi kan ikke komme til at slå det maskinelt, og beder arbejdsgruppen gå ind og foretage manuel vedligeholdelse.

Tilbage står så området vi ser midt i billedet, hvor pilekrat vokser højt. Dette område skal efter vores Naturplan  også ryddes, dog med bevarelse af enkelte træer (ikke pil) og buske, af hensyn til fuglelivet. Enkelte medlemmer har prøvet at gøre en rydningsindsats, men der skal mere til. Vi vil gøre fældning i dette område til hovedopgaven for plejedagen 18 oktober (sidste lørdag i efterårsferien). Vi håber mange vil deltage, og beder de der har værktøj (motorsav, ørnenæb, buskrydder, grensav etc.) om at medbringe dette.

Foreningen vil sørge for at der er forfriskninger til det arbejdende folk undervejs i forløbet, og indbyder til en lille hyggelig frokost. Af hensyn til indkøb, beder vi om at jeg får tilmelding (helst mail eller SMS - mobil 25886042) senest torsdag den 16, så vi har en fornemmelse af hvor mange vi bliver.

Bestyrelsen håber på stor opbakning til en spændende opgave, hvor endemålet er at skabe en lang dalstrækning med strandeng fra Strandvejen og ud mod vores vestskel, ligesom vi nu har fået den anden vej ud til østskellet.

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Bjørn Simonsen, formand

 

 
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login