Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Kommunal skiltning
top
Page

Kommunal skiltning

Sandstranden ud til Kattegat på denne del af Sjællands Odde er ingen almindelig strand. Det er nemlig resterne af gamle strandvolde, som er dannet i sidste del af stenalderen. De mange strandvolde havde masser af grus i sig, hvilket skabte en stor skærveindustri. Området var derfor præget af store maskiner og moler ud til havet helt op i 1900-tallet. Tilbage står i dag blot det meget ujævne, udhulede og kunstige terræn bag stranden.

Kommunal info Skilt for enden af Strandvejen

Flora og fauna

Grundejerforeningerne Gyvelbugten, Klitrosebugten og Tornerosebugten samarbejder med Odsherred Kommunes Naturteam om at pleje naturen langs kysten på en cirka 3 km lang strækning. Vi plejer området med høslæt, ved at fjerne invasive arter som fx Rynket Rose og ved at kvæg græsser i området. Plejen skal sikre, at området fremstår lysåbent med mange af de arter, som karakteriserer hede, overdrev og mose.

I området finder du en del særlige plantearter. I de fugtige lavninger vokser Liden Vintergrøn. På de tørre arealer finder du Dansk Astragel, Svalerod, Strand-Mandstro og Gul Evighedsblomst.

I de lysåbne områder langs stranden kan du være heldig at spotte en række sjældne sommerfugle, fx Okkergul pletvinge, Argusblåfugl, Foranderlig blåfugl, Markperlemor-sommerfugl og Pimpinellekøllesværmer.

Du kan også se den sjældne bille Stor sandspringer.

Geo-sites

På denne del af Odden fremstår forstranden flere steder som rækker af små og store volde. Disse kaldes Stenlejerne eller Topperne, og er et resultat og resterne af mange års grusgravning. Stedet er geosite 9 i UNESCO Global Geopark Odsherred.

Stier

Ved at følge stien langs vandet ca. 2,5 km mod vest, og dernæst dreje ud på Gnibenvej og følge vejen tilbage til Strandvejen er det muligt at gå en rundtur på ca. 6 km.

Hunde

Din hund skal være i snor mellem 1. april og 30. september.

 

 

 

 

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login