Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2008
top
Page

Årsberetning 2008

Bestyrelsens beretning 2007/2008.

I denne vinter har havet igen fjernet en del af vores forstrand, men ikke gjort yderligere skade på vores rampe ved bådepladsen. Rampen er faldet så meget ned på plads, at den igen kan bruges, om end i mindre omfang end tidligere. I tidligere år har stranden stort set bevaret sin bredde, men det ser nu ud til at den afgnaves år for år. Spadserestien langs stranden er nu også reduceret til stenstrand. Denne udvikling kan vi naturligvis ikke gøre noget ved, vi kan kun håbe at det en dag går den anden vej.

Bestyrelsens indsats siden sidste generalforsamling har hovedsagelig omfattet de rutinemæssige opgaver med istandsættelse af veje og naturpleje.
Sidste år fik vi ryddet rabatterne langs Gyvelbugten og Lyngbugten, og repareret de to veje. Bilerne kan nu køre uhindret på selve vejbanen. Som vi alle har set dette forår, betød det at vejene holdt flot hele vinteren. Vi opnåede derfor både forbedret kørekomfort på vejene, og en mindre udgift til den årlige reparation. Det må herefter være klart, at de enkelte grundejere langs disse veje fortsat skal sørge for at rabatterne ikke gror til med buske og træer.
Naturplejen ved stranden - i sænkningerne på siden af Strandvejen - blev i år udført i den vestlige halvdel. Her blev fældet og slået, ligesom sidste år i den østlige halvdel. Vi kan se, at væksten er kraftig i begge områder, og det vil derfor være nødvendig at fortsætte med årlig slåning, som skulle blive billigere, da der nu er bund i det, og størstedelen derfor kan udføres maskinelt.
Vi må dog konstatere at reduktionerne i forbrug af vognmandens og skovteknikerens tid og materia-ler, bliver ”spist” op af de almindelige prisstigninger, som også rammer disse ydelser. Med det forbrug af arbejdskraft vi nu er enige om, må vi derfor også på kortere sigt være forberedt på stigninger i kontingent i den nærmeste fremtid.

Vi har i år opstillet yderligere to bænke ved stranden. Hermed har foreningen opstillet i alt 6 bænke, sådan som vi havde planlagt. Vi regner herefter ikke med at opstille flere bænke ved stranden.
Vejskiltene ved Strandvejen - for Lyngbugten og Gyvelbugten - er blevet opmalet af en af vore grundejere.

Det er stadig nødvendigt at rykke enkelte for kontingent. Det giver kassereren ekstra arbejde, som burde være unødvendigt. Vi betragter det som sjuskeri fra de pågældendes side, for det er tydeligvis ikke deres betalingsevne det kniber med. Vi opfordrer endnu en gang til at man sørger for at tilmelde sig betaling gennem PBS.
Kommunen yder ikke længere samme service som tidligere, hvor vi fik oplyst ejerskifter. Vi er der-for afhængige af at alle ejere husker at oplyse ejerskifte og adresseforandringer. Oplysninger kan som hidtil sendes eller telefoneres til formand eller kasserer.

Vi har jo et meget brandfarligt område, og derfor er det ikke tilladt at have kvasbunker fra beskæ-ring m.v. liggende. I tørre perioder skal der ikke mere end en henkastet cigaretglød til at tænde en brand. Da vi stadig ser enkelte tilfælde af store kvasbunker, må vi igen bede ejerne om at tænke sig om, og se at få dem fjernet. Fra kommunens side er der nu lavet et regulativ for afbrænding af haveaffald og bål – se nærmere om dette på kommunens hjemmeside: www.odsherred.dk.
 
Vi opfordrer fortsat til at man holder øje med hvad der sker i området. Opdager man tegn på ind-brud eller andre forhold, man mener ejeren bør orienteres om, kan man ringe til formanden, som vil give besked videre til ejeren. Så vidt vi ved, har der kun været et par tilfælde af indbrud eller andet bemærkelsesværdigt dette år.


Fra kommunen:

Formanden har deltaget i et kommunalt orienteringsmøde for alle grundejerforeninger i Odsherred kommune, og herfra kan fortælles:
- Alle kommunens grundejere skal have nye affaldsbeholdere i stedet for de nuværende trådstativer. Sommerhuse får en 240 liter plasticbeholder med 2 hjul og håndtag bagest. Den skal opstilles maksimalt 5 m fra vejen, og stå frit på et fast grundlag, med håndtagssiden udad. Beholderne uddeles i hele kommunen fra uge 38 og frem til årets udgang. Fra 1. januar 2009 bliver kun de nye beholdere tømt (hvis de altså er rigtigt opstillet). Beholderne er forsynet med adresse og stregkode. Beholderne er kommunens ejendom, og vil blive erstattet uden beregning, hvis de går i stykker. Der vil blive en ordning for aflevering af trådstativerne. Vi vil alle modtage nærmere information.
Formanden har skriftligt oplyst kommunen, at vores område stort set ligger forladt og stormomsust i perioden fra efterårsferien til Påske, og at det derfor må være kommunens problem hvis beholdere forsvinder eller ødelægges. I øvrigt skifter kommunen ikke sine egne trådstativer, f.eks. de tre for enden af Strandvejen.
Fra bestyrelsens side vil vi nøje følge med i hvordan det går med dette projekt. Det må i øv-rigt være klart, at beholderne skal holdes inde på egen grund, og ikke opstilles på fast plads ude i vejrabatten – den skal jo holdes ryddet!
- Der er foretaget en laser højdemåling af hele landet. Målingerne viser højden (koten) over normal vandstand for hver eneste matrikel. De vil være tilgængelige fra nytår, og findes via kommunens hjemmeside, hvor der vises hen til Kort- og Matrikelstyrelsen.
- På meget langt sigt arbejdes der med spildevandsplaner, hvor også sommerhusområderne skal kloakeres. Med data fra højdemålingen bliver udpeget lavtliggende områder, som det er målet at kloakere i løbet af de næste 12 år. Kloakering i de øvrige områder skal først være gennemført om 26 år – vi hører til denne kategori.

Vi anbefaler meget, at man selv følger med i udviklingen på kommunens hjemmeside: www.odsherred.dk. Der sker rigtig meget for tiden.


 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login