Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2019
top
Page

Årsberetning 2019

Hent i PDF format HER

Årsberetning for 2018-2019

Sommeren 2018 var varm og tør, hvilket medførte lav plantevækst. Vi havde dog tilstrækkelig vækst og vand i foldene, til at vi kunne få fem køer på 15 august. men bonden måtte allerede fire uger senere tage de tre hjem igen, fordi der ikke længere var foder nok. De sidste to køer blev taget hjem 1. oktober.

På generalforsamlingen 2018 blev det fremført at køerne trådte bakkerne ned inde i folden, og at der stadig på bakkerne var roser, bævreasp og gyvel, som vi jo skulle fjerne. Dette var bestyrelsen enige i, men som nævnt i sidste års beretning, var foråret 2018 meget koldt, og der var kun lige tid til at gennemføre afgræsning i foldene. Andre planlagte arbejder måtte udskydes til efteråret. Vi var enige i at lave midlertidig indhegning rundt om særlig påvirkede steder for at beskytte dem, så de kan komme sig, ligesom vi har gjort i vestenden af den vestlige fold.

I de seneste efterårsmåneder fik vi ryddet en del krat i foldene. Videre fik vi så også opsat et midlertidigt hegn med strøm i vestfolden foran Lyngbugten 2-4, for at skåne dette område mod yderligere nedslidning.

Uden for foldene fortsætter vedligeholdelsen også med at slå eller fjerne den uønskede vækst af invasive planter. De sidste 3 år har vi mod stranden slået for roser 6 gange om året. I år er vi så gået over til at grave roser op. Det er et stort arbejde og vil fortsat være nødvendigt i flere år fremover. Prøv at gå en tur langs vandet og nyd alle de blomster der er kommet som erstatning for rynkeroserne. Også stien på vestsiden fra Strandvejen til fælles nedgangen ved Lyngbugten mellem folden og husene har fået en meget kærlig omgang i år. Alle gyvler er gravet op af flere omgange og man kan nu gå der uden problemer. Der er ved at komme en del roser på skrænterne op mod beboelserne, men da det ikke er fællesområde har vi ikke fjernet disse. Stien videre frem fra jernlågen til trælågen i vestenden eksisterer, men er kun sparsomt ryddet. Tanken med stisystemet er at der er en forbindelse fra Strandvejen og vestover bag foldene, hvis vejen langs stranden blokeres af vind og vejr. Forbindelsen østover er ved at blive blokeret, men her har vi ikke noget alternativ.

Vi har også kik på Topperne i det østlige område, som langsomt er ved at gro til med buske og træer. Tanken er at lade pil vokse op til 1- 1,5 meters højde og så fælde den og fjerne affaldet. På den måde forsøger vi at skåne toppene mest muligt.

Det beskadigede landskab i Topperne i Gyvelbugten har ejeren sørget for at genoprette. Det er sket i samråd med foreningens bestyrelse, som har godkendt genoprettelsen. Kystdirektoratet har siden meddelt, at de har besigtiget området. De har også godkendt genoprettelsen, og har lukket sagen.

I bestyrelsen glæder vi os over at sagen blev løst på fornuftig vis, og i et godt samarbejde med ejeren, og tror på naturen er genoprettet om nogle år.

Vi har i flere år ikke haft en naturplejedag, men forsøger os i år med have en om søndagen efter generalforsamlingen (25 august). Vi håber rigtig mange er i sommerhuset og har lyst til at deltage. Der vil være smørrebrød og hygge efter arbejdet

I efteråret blev fiberkabler nedgravet i rabatterne på alle foreningens veje, og abonnenterne tilsluttet. Der er dermed nu mulighed for at alle kan blive tilsluttet.

Formanden måler jævnligt hastigheden, og oplever at fiberforbindelsen har god driftssikkerhed, og stort set altid leverer den aftalte hastighed.

Foreningen bliver orienteret om gravetilladelser i vores veje, og der bliver stadig tilsluttet flere nye abonnenter. Vi har haft mulighed for at klage over dårligt arbejde på vores veje, men vi har i bestyrelsen været enige om, at arbejdet var i orden hvorfor den ikke er kommet med indvendinger.

Vi skulle sidste år have vedligeholdt vejene Skovbugten og Pilebugten, men vi udskød arbejderne indtil gravearbejdet med fibernettet var afsluttet. Det er nu udført.

I foråret fik vejene Gyvelbugten og Lyngbugten ligeledes udført den årlige vedligeholdelse.

Dermed fik vi udført de arbejder, som var udskudt fra sidste år, og forbrugt den overførte økonomi til opgaven.

Vinteren var stormfuld og våd. Den østligste strand blev igen udsat for at sten blev kastet ind på kysten, så stien blev dækket af sten.

I marts stod der vand i begge foldene, det trak væk i april, som kom med flot solskin og isnende østenvind og tørke.

Vi fik igen en meget lang periode med flot solskin, isnende vind og manglende regn. Tørkeindekset viste maksimal tørke. Plantevæksten kom sent i gang, så igen i dette forår måtte vi udskyde afgræsningen med køer - der var ikke græs til det.

Bonden som leverer dyr, prøvede at sætte to kvier ud i vestfolden i midten af maj, men måtte hurtigt skifte dem til østfolden. I juni forsøgt han med yderligere tre små unge dyr i vestfolden, for at afprøve om der var føde og vand til dem. Alle 5 dyr blev hjemtaget af bonden 30. juni.

Afgræsningen i vestfolden blev mangelfuld, og vi håber på, at det vil gå bedre med efterårsgræsningen.

Solpanelet som laver el til hegnet, blev stjålet natten efter det var sat i gang. Kommunen har opsat et nyt på et mindre tilgængeligt sted. Stativet rundt om panelet har vi ladet blive stående, så køerne kan have det til at gnubbe sig op ad.

 

Der er stadig meget tørt og meget stor brandfare. Alle må passe på og huske, at der ikke må tændes ild i nærheden af lyng og under 15 m til fyrretræer.

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login