Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2020
top
Page

Årsberetning 2020

Hent i PDF format HER

Årsberetning for 2019-2020

Vi startede sæsonen 15. August 2019 med det maksimalt tilladte antal kvier til græsning, nemlig syv, for at indhente de mangelfulde resultater fra det sidste års tid med tørke.

9. september fik vi styrtregn, og siden rigtig meget vand, så der var rigeligt foder og vand til dyrene. Al føde var næsten ædt primo oktober, så de største tre kvier blev taget hjem. Siden fortsatte de fire mindste eftergræsning i begge folde, indtil de blev taget på stald medio oktober.

Vores vurdering er, at græsningen 2019 endte med at blive meget effektiv, og at vi nærmer os de mål, vi har sat i vores plejeplan. Vi overskred dermed også de 6 tilladte græsningsuger, men fandt at det var nødvendigt at køerne fik tid til at græsse i bund.

 

Vinteren kom som bekendt med masser af vand og ingen frost. Regnen holdt op i midten af marts, hvor foldene sejlede med vand. Vækstsæsonen 2020 startede først i maj.

Der var kun føde til 3 kvier, som kom på græs medio maj. De blev taget hjem efter kun en måned, hvor der ikke var mere føde, selv om det så grønt ud. Ligesom sidste år sluttede vi med et meget mangelfuldt resultat af forårets græsning.

Gennem de sidste år har vi set at vejrliget har skubbet vækstsæsonen hen mod juni-juli, så vi ikke får gavn af forårets græsningsperiode.

Tilvæksten er kommet godt i gang i løbet af sommeren, så vi kan få den nødvendige græsning gennemført i efterårssæsonen. Men igen ikke på 6 uger. Vi stiller derfor senere forslag om at vi får bemyndigelse til at tilpasse græsningsperioden så græsningen bliver så effektiv som muligt.

 

I september 2019 havde vi det årlige naturmøde med kommunens naturteam og de to andre foreninger. Møderækken blev startet i 2013 i vores samarbejde om naturpleje og plejeplaner. Mødet begynder med en vandring gennem alle strandområderne fra Gniben til vores østlige skel, hvor vi vurderer, hvordan det er gået i forhold til planerne og udveksler erfaringer.

Kommunen har vurderet foreningernes indsats så højt, at den har indstillet foreningerne til 15. Juni Fondens Naturpris 2020. Som man husker, var det denne fond, som gav 300.000 kr. til det samlede plejeprojekt. Prisen er endnu ikke uddelt.

 

Kommunen bekræftede i 2013, at naturpleje af de tre grundejerforeningers arealer kunne ske i overensstemmelse med vores planer, som var udarbejdet af skovingeniør Jørgen Stoltz. Efterfølgende år fik vi ryddet og kunne så i 2016 begynde den langsigtede vedligeholdelse af dalsænkningen med afgræsning og desuden mekanisk eller manuel pleje i hele området.

Bestyrelsen blev i år enig om, at det ville være nyttigt at ansætte Jørgen Stoltz til at gennemgå strandområdet og vurdere hvordan det går set i forhold til vores plejeplan. Vurderingen er, at det går, som det skal, men der er naturligvis bemærkninger. De går blandt andet på at øge græsningstrykket enkelte steder.

Vurderingen vil blive præsenteret af naturteamet efter denne beretning.

 

Normalt begynder aktiviteten i området først rigtigt i juli måned. I år har der været meget liv allerede fra marts, hvor Corona-krisen satte ind, og mange blev sendt hjem fra deres arbejdspladser. Samtidig kan vi se en stigende tilslutning til fibernettet og kan glæde os over at dette tilbud kom på plads, hvor mange har måttet arbejde hjemmefra. Når også TV-modtagning gennem tagantenne er slukket, kan fibernettet benyttes.

 

Det årlige vejarbejde blev udført i slutningen af april, hvor hovedvejene fik en tiltrængt reparation efter regn og meget trafik. Det er dyrt, og man bør huske på, at hurtigkørende biler sprøjter grus op og laver mindre huller, hvori der samler sig vand, som trænger ned i vejkassen, og dermed bløder den op. Så bliver vejen blød, og hullerne større.

Vi opfordrer meget til at man kører langsomt på vejene både for at beskytte fritløbende børn og dyr, men også vejen.

Foreningen har grusbunker liggende i vejkanten midt op ad Lyngbugten og hos formanden Gyvelbugten 2. Tanken er, at frivillige kan hente grus disse steder og lave småreparationer på vejene, så de ikke forfalder for hurtigt.

 

På hjemmesiden i mappen Naturpleje, kan man finde oplysninger om, hvordan man får nøgle til låger i hegnet.

 

Loven om strandbeskyttelse findes på hjemmesiden i mappen Naturpleje.  Da flere har bedt om en uddybning kommer her et uddrag:

Langs kysten af Danmark er indført en beskyttelseszone, afgrænset med en strandbeskyttelseslinie. Zonen går gennem strandgrunde. Loven angiver reglerne for beskyttelsen.  

Ejere af strandområder har ansvar over for Kystdirektoratet for at beskytte den del af deres grund, der er omfattet af strandbeskyttelsesloven.

 

Foreningen er "ejer" af det fælles strandområde langs stranden, hele området ligger i zonen.

Foreningen skal genoprette skader, som sker på fællesområdet – og det kan blive dyrt. Hvis vi ved hvem, der har skadet, kan vi prøve at få den pågældende til at genoprette, ellers skal vi selv betale udbedringen! Vi kan så bagefter starte et civilt søgsmål, for at den skyldige kan idømmes erstatning til os. Altså skal vi alle være meget opmærksomme på, hvad der sker i strandområdet og underrette formanden eller kommunens Naturteam, hvis I ser noget, gerne med billeder af skaden.

Et eksempel er en entreprenør, der gravede huller ved stranden, nok for at bruge materiale til en opgave. Vi ved ikke hvem der gjorde det, men har sørget for, at det blev udbedret.

 

Ud over fællesarealerne er Foreningen "ejer" af vejene og dermed forpligtet til at holde dem i orden.

Vores ejendomsvurdering er 0 kr.

 

Vi kan anbefale at man kigger på vores hjemmeside www.gyvelbugten.dk en gang imellem. Den holdes jævnligt opdateret, også med praktiske oplysninger, og besvarer de fleste hyppige spørgsmål.

Senest har vi indlagt en Privatlivspolitik, som fortæller om hvordan vi behandler data i foreningen.

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login