Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2023
top
Page

Årsberetning 2023

 
Årsberetning 2022-2023.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Formand: Claus Freiberg
Kasserer: Michael Munch
Sekretær: Frederik Aagaard
Bestyrelsesmedlemmer: Torsten Christensen, Louis Pilmark
Naturteam: Claus og Louis
Vejteam: Frederik og Torsten
Suppleanter: Berit Engberg, Søren Sadolin, Jytte Becker.


Naturpleje/ foldene.
Året der gik i foldene 2022-2023.
Der blev udsat kvæg i efteråret 2022 til afgræsning.
Som tidligere år har vi konstateret uønsket vækst af bl.a. pil, bævreasp og rynket rose i begge folde efter afgræsning.
Søren Hansen gjorde et fint stykke arbejde med nedslåning.
Der blev slået i bund udenfor og indenfor foldene. Desuden blev arealet øst for foldene vedligeholdt. Dette foregik i det sene efterår 2022.
Det lykkedes at indgå aftale med Odsherred kommune omkring deling af omkostningerne 50/50.
På opfordring har Odsherred kommune ryddet arealet øst for Strandvejen mod kysten for invasiv vækst af Gyvel og Rynket Rose.

Afgræsning.
Der blev udsat kvæg i foldene 15. august. De blev hjemtaget ultimo oktober til Birkemosegård.
Situationen 2023.
PFAS.
Der er ikke udsat kvæg i 2023, da der er konstateret PFAS i kvæget.
Det er ikke forventningen, at der fremadrettet vil blive udsat kvæg i foldene.
Bestyrelsen havde påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af fordele/ulemper ved kvægholdet. Dette er sat i bero.
Vi afventer en tilbagemelding fra kommunens naturteam vedrørende forslag til fremtidige muligheder.
I den forbindelse forventer bestyrelsen, at der udarbejdes et forslag til en ny plejeplan, der kan erstatte plejeplanen fra 2013.

Vedligehold af veje.
Gyvelbugten og Lyngbugten er rettet af og der er tilført støvbinder.
Vejarbejdet er udført af Søren Hansen, Ellingeskovens Træfældning.
I forbindelse nybygninger/ombygninger/tilbygninger påhviler det bygherren/ejeren af matriklen at sikre, at vejen efter arbejdets udførelse er i samme gode stand, som før arbejdet startede. Udlægning af køreplader er proaktivt, alternativet er udbedring af vejskader den reaktive løsning.

Sikkerhed på vejen.
Der er opsat skiltning, der opfordrer til max. Hastighed på 20 km/t ved indkørsel på Strandvejen samt i starten af hhv. Gyvelbugten og Lyngbugten.
Bestyrelsen henstiller til, at alle, der benytter vejene, kører efter forholdene. Det vil sige, at man nyder at færdes med 20 km i timen.

I øvrigt.
Sammenkomsten på fællesarealet d. 1. juli blev aflyst grundet få tilmeldte. Bortset derfra var vejret d. 1. juli ualmindeligt dårligt

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login