Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Bestyrelsens forslag 2018
top
Page

Bestyrelsens forslag 2018

Hent i PDF format HER

 

Ad. 3) Bestyrelsens forslag til brug af køer

På sidste års generalforsamling vedtog vi, at vi kunne forlænge køernes græsningsperiode indtil 30. juni hvis ikke de 6 ugers græsning var opnået inden da, således at vi kunne sikre fulde 2 x 6 ugers græsning hvert år. Dette fik vi god brug for her i foråret, idet væksten i foldene blev forsinket af det meget kolde vejr. Vi kunne derfor først starte afgræsning medio maj, hvor vi igen satte fem kvier på.

I den efterfølgende tørkeperiode kunne dyrene lige akkurat holde trit med tilvæksten, som ikke var så voldsom som normalt. Dyrene udførte et godt stykke arbejde. Men det er tydeligt at 5 kvier er i underkanten af hvad der skal til for at gennemføre en tilstrækkelig afgræsning.

I ”Dispensation til græsning på Odden nr. 431, 835 og 838, 4583, Sjællands Odde ”står under vilkår til dispensation bl.a.:

1. Dyreholdet må maksimalt bestå af 7 kvier (9 17 mdr., tung race) med en indgangsalder på 9 måneder og en udgangsalder på 17 måneder, svarende til 3,05 DE.

Bestyrelsen vil derfor foreslå at vi får bemyndigelse til at gå op til max 7 kvier hvis nødvendigt for at opnå en optimal græsning. Vi vil med 7 køer også have mulighed for at opdele dem, så der kan afgræsses i begge folde samtidig.

Det er bestyrelsens vurdering at det foreslåede ikke vil ændre på den gode oplevelse af køer, som vi allerede har fået. Vores græsningsperioder ligger i tidsrum hvor der er meget få mennesker heroppe.

Hvad angår den vestligste skrænt, hvor vi i sin tid gravede roser op, har vi nu opsat et elektrisk hegn, således at køerne i de næste ca. 2 – 3 år ikke kan tilgå dette område og området får fred til at sætte sig og græsset kan gro.

Bestyrelsens forslag:

At bestyrelsen får bemyndigelse til at gå op til max 7 kvier hvis det er nødvendigt for at opnå en optimal græsning.

 
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login