Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2011
top
Page

Indkaldelse 2011

.

Indkaldelse til generalforsamling.

 I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling
 
LØRDAG DEN 27. august 2011 kl. 10.30
I Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.


Dagsorden :


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se vedlagte bilag.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af budget og kontingent.
     Kontingentet foreslås fastsat uændret til 400 kr. for året 2011/12.
5. Forslag fra medlemmerne. (Ingen forslag modtaget).
6. Valg af formand.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Janne Albertsen og René Sørensen er på valg.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen. Poul Henrik Fackmann er på valg.
9. Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.
10. Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.
11. Eventuelt.


Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail) til formanden, som i hovedsagen er i sommerhuset - ellers prøv på hjemadressen. Tilmelding senest søndag den 20. august 2011.
 
Hvis nogen af de som har tilmeldt sig, af en eller anden grund alligevel ikke kan komme, bedes de ringe og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

 

Bemærk: De nye vedtægter, som vi vedtog sidste år betyder blandt andet, at indkaldelsen kun udsendes med mail, til de mange, som har tilmeldt deres mailadresse. Af diskretionshensyn gøres det således, at de enkelte ikke kan se de øvrige modtageres adresser. Ca. 30 af vore 100 medlemmer har ikke oplyst en eventuel mailadresse, hvorfor de får post fra foreningen med brev. Det koster foreningen både arbejde og penge, så bestyrelsen anmoder igen om at få tilmelding til vores mailkartotek, så vi kan besørge postforsendelserne elektronisk. Kartoteket føres af formanden, så jeg har hurtig adgang til et medlem, hvis jeg får en melding om problem på en grund.
Referat og andre meddelelser til medlemmerne kan ses på foreningens nye hjemmeside: http://www.sjaellandsodde.dk/Gyvelbugten/  hvor også vedtægterne og vores deklaration er indsat.
 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
 
Bjørn Simonsen

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login