Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2015 ekstraordinær
top
Page

Indkaldelse 2015 ekstraordinær

Læs indkaldelsen som PDF

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

I henhold til vedtægternes § 7 indbydes foreningens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 18 oktober 2015 kl. 1400

I Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Generalforsamlingen afholdes fordi foreningen har modtaget tilbud fra kommunen og fonden om en omfattende finansiering af hegning, til afgræsning med køer (således som angivet i vores naturplejeplan).

Naturvejleder Jørgen Stoltz, som er fondens projektleder, deltager i generalforsamlingen, for at besvare faglige spørgsmål m.v.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Meddelelser.

På stranden har vi kun tilladelse til lægge og afbrænde grenaffald fra foreningens naturplejeaktiviter. Grundejerne må ikke lægge affald fra deres egne grunde ned på stranden. De store bunker vil blive afbrændt når vind og vejr tillader.

Ejerne af de joller som ligger på stranden bedes snarest tage jollerne hjem for vinteren, således at vore entreprenører kan arbejde frit på stranden.

3.    Information om projektet v. Jørgen Stoltz

Se også noten herunder.

4.    Drøftelse og beslutning af kommende naturplejeaktiviteter

Vi skal behandle spørgsmålet, om hvordan vi i fremtiden skal vedligeholde lavningerne, der løber parallelt med stranden. Vi har hidtil slået genopvæksten en gang årligt med slagleslåmaskine, og rydning af skrænter med buskrydder. Metoden er meget dyr, og hindrer kun at området ikke overgror med krat og træer.

Vi har nu fået en mulighed for at skifte til afgræsning med køer, som giver en meget bedre naturpleje. Kommunen og fonden har tilbudt at betale for hegningen, og dyrenes ejer tager sig af udgifter og ansvar for køerne. Kommunen styrer kontrakten. Vi får således naturplejen udført næsten gratis

Der er tale om 2 moderdyr i 6 uger i foråret, og 6 uger i efteråret.

Kommunens tilbud forudsætter at hegnet er opsat inden 15. december i år. Bestyrelsen anbefaler meget at vi tager mod dette tilbud – og får frigjort penge til den øvrige naturpleje.

En enig bestyrelse foreslår afgræsning med køer til naturplejen i strandarealet.

5.    Eventuelt.

Note: I mappen Naturpleje findes en mere detaljeret beskrivelse af forslaget, med billeder af den foreslåede hegning, af klaplåge og af stente. Link

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Bjørn Simonsen

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login