Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2018
top
Page

Indkaldelse 2018

Download PDF fil her

 3. aug. 2018

Indkaldelse til generalforsamling.

I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling

LØRDAG DEN 25. august 2018 kl. 10.00

i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning (vedlagt)

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)

4.      Forslag fra bestyrelsen,

  •  Forslag til budget og kontingent (indeholdt i regnskabet)
  •  Forslag om at bestyrelsen får bemyndigelse til at gå op til max 7 kvier hvis det er  nødvendigt for at opnå en optimal græsning. (vedlagt)

5.      Forslag fra medlemmerne.

 Ingen forslag modtaget.

6.      Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bjarne Olsen og Jytte Becker er på valg.

7.      Valg af suppleant til bestyrelsen. Morten Tipsmark er på valg.

8.      Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.

9.      Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.

10.    Eventuelt.

Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden.

Tilmelding senest søndag den 19. august 2018.

Hvis nogen som har tilmeldt sig alligevel ikke kan komme, bedes de ringe eller skrive til formanden og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

Vi har igen i år vedlagt vores årsberetning, så alle har mulighed for at læse den, selvom de ikke kommer til generalforsamlingen. Endvidere er denne indkaldelse og alle bilag vist på hjemmesiden http://www.gyvelbugten.dk hvor de er indlagt i mappen med navnet ”Generalforsamlinger”. Her kan man desuden finde ”Årsberetninger” og ”Referater” af tidligere generalforsamlinger. Nederst i denne mappe findes ”Fuldmagt”, hvorfra man kan hente vejledning om hvorledes man kan give en anden grundejer fuldmagt til at stemme for sig, hvis man ikke selv møder op. Læg mærke til at bestyrelsen igen i år har et forslag som der skal stemmes om.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

B. Simonsen

 

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login