Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2017
top
Page

Indkaldelse 2017

 24. juli 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling

LØRDAG DEN 19. august 2017 kl. 10.00

i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning (Link)

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Link)

4. Forslag fra bestyrelsen,

- Forslag til budget og kontingent (indeholdt i regnskabet)

- Forslag om bemyndigelse til eventuel forlængelse af forårets græsningsperiode (Link)

5. Forslag fra medlemmerne.

- Forslag modtaget fra Erik Andersen (ea@fsek.dk), Lyngbugten 21 - m.fl. - om opsigelse af plejeaftale om afgræsning, samt om fjernelse af hegn (Link)

6. Valg af formand.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Janne Albertsen og René Sørensen er på valg.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. Morten Tipsmark er på valg.

9. Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.

10.Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.

11.Eventuelt.

 

Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe (helst mobil) eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden, som i hovedsagen er i sommerhuset, Gyvelbugten 2. Tilmelding senest søndag den 13. august 2017.

Hvis nogen som har tilmeldt sig alligevel ikke kan komme, bedes de ringe eller skrive til formanden og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

Vi har igen i år vedlagt vores årsberetning, så alle har mulighed for at læse den, selvom de ikke kommer til generalforsamlingen.

Nederst i denne mappe findes ”Fuldmagt”, (Link) hvorfra kan hentes vejledning om hvorledes man kan give en anden grundejer fuldmagt til at stemme for sig, hvis man ikke selv møder op.


Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

B. Simonsen 

 

Nøgler til hængelåsene ved lågerne vil blive udleveret til de som har behov, men ikke allerede har fået.

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login