Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Bilag til generalforsamlingen 2016
top
Page

Bilag til generalforsamlingen 2016

  Forvarsel om spørgsmål til generalforsamling 2016, pkt. 10 Eventuelt.

Michael Rand har på vegne af ejeren af Gyvelbugten 21 og 23, Bitte Kai Rand, anmeldt at han ville stille følgende spørgsmål under pkt. 10, Eventuelt:

- prøveperiodens længde (5 år synes urimelig lang)
 
- antal dyr (antal dyr er øget i forhold til de oprindelige 2 ammekøer, ligesom aftalen giver meget vidde grænser for max antal dyr i især opstartsperioden (som ikke er tidsafgrænset)
 
- behandling af klager over diverse mulige gener (lugt, fluer/insekter og nedbrydning af top-pe/skrænter.)
 
- områdets visuelle karakter. Indhegningen er meget dominerende i landskabet og ændrer karakteren fra uberørt fri natur til landbrugsområde. Vi mener det er kommet bag på mange hvor dominerende hegningen er.

 
Herudover vil vi gerne diskutere alternativer til hegn/afgræsning:
 
- skal der overhoveder være hegn/afgræsning.
 
- kontingentforhøjelse. Generel eller evt. differentieret efter grundens beliggenhed.
 
- 1. række grundejere overtager vedligeholdelse af fællesareal udfor grundstykke.
 
- round-up bekæmpelse af vandrepilen.

Endvidere var der medsendt et bilag som ønskedes udsendt. Dette gøres ikke, da indsendelsesfri-sten ifølge vore vedtægter pkt. 6 er 15 juli.


Fra bestyrelsen:

På hjemmesiden http://www.gyvelbugten.dk/ ligger den plejeaftale vi har underskrevet, samt referater m.v. fra tidligere generalforsamlinger m.m.
 
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login