Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2015
top
Page

Indkaldelse 2015

Hent som PDF

Indkaldelse til generalforsamling

 I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling

 LØRDAG DEN 29. august 2015 kl. 10.00  

i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se vedlagte sider.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af forslag til budget og kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne. (Ingen forslag modtaget).
  6. Valg af formand.
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Janne Albertsen og René Sørensen er på valg.
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen. Poul Henrik Fackmann er på valg.
  9. Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.

10.Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.

11.Eventuelt.

                     

Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden, som i hovedsagen er på hjemadressen eller mobil. Tilmelding senest søndag den 23. august 2015.

Ved generalforsamlingen 2013 vedtog vi, at der på fællesarealerne skulle ske en naturgenopretning med efterfølgende naturpleje under vejledning af skovingeniør og naturvejleder Jørgen Stoltz, og at der i de kommende år skal afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

Som sikkert alle har set, har der været stor aktivitet på kystarealerne, og vi har derfor inviteret Jørgen Stoltz til at give en orientering om status for vedligeholdelsesarbejderne. Denne orientering gives fra kl. 1000 til 1030, hvorefter generalforsamlingen påbegyndes.

Vi har i år vedlagt vores årsberetning, så alle har mulighed for at læse den, selvom de ikke kommer til generalforsamlingen. Endvidere er der på hjemmesiden indlagt en midtvejsstatus for naturplejen.

Referater af generalforsamlinger og meddelelser til medlemmerne kan også ses på hjemmesiden.

Hvis nogen som har tilmeldt sig alligevel ikke kan komme, bedes de ringe eller skrive til formanden og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Bjørn Simonsen

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login