Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2019
top
Page

Indkaldelse 2019

Hent i PDF format HER

5. august 2019

Til medlemmerne.

Indkaldelse til generalforsamling.


I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling
LØRDAG DEN 24. august 2019 kl. 10.00  

i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. (vedlagt)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  •   Årligt kontingent uændret 800 kr.
 1. Forslag fra medlemmerne:
  •   Ingen forslag modtaget
 1. Valg af formand.
 2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Janne Albertsen og René Sørensen er på valg. René Sørensen genopstiller ikke
 3. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Morten Tipsmark er på valg, og genopstiller ikke.
 4. Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.
 5. Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.
 6. Eventuelt
  •    Invitation til naturplejedag søndag den 25. august 2019 (vedlagt)

                     
Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe (helst mobil) eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden, som i hovedsagen er i sommerhuset, Gyvelbugten 2. Tilmelding senest søndag den 18. august 2017.

Hvis nogen som har tilmeldt sig, alligevel ikke kan komme, bedes de ringe eller skrive til formanden og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

Vi har igen i år vedlagt vores årsberetning, så alle har mulighed for at læse den, selvom de ikke kommer til generalforsamlingen. Desuden er denne indkaldelse og alle bilag vist på hjemmesiden http://www.gyvelbugten.dk hvor de er indlagt i mappen med navnet ”Generalforsamlinger”. Her kan man desuden finde ”Årsberetninger” og ”Referater” af tidligere generalforsamlinger. Nederst i denne mappe findes ”Fuldmagt”, hvorfra kan hentes vejledning om hvorledes man kan give en anden grundejer fuldmagt til at stemme for sig, hvis man ikke selv møder op.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

B. Simonsen 

Vi har haft sol og tørke i månedsvis, området er meget tørt og der er stor brandfare. Alle må passe på og huske, at der ikke må tændes ild i nærheden af lyng og under 15 m afstand til fyrretræer.

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login