Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2020
top
Page

Indkaldelse 2020

Hent i PDF format HER

 1. august 2020

Til medlemmerne.

  Indkaldelse til generalforsamling.

I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling

LØRDAG DEN 22. august 2020 kl. 10.00  

i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Forsamlingshuset er sikret efter de gældende CORONA regler.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning (vedlagt)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)
 4. Forslag fra bestyrelsen,
 •    Kontingent uændret 800 kr.
 •    Hvis efterårets græsning efter seks uger ikke har opnået det ønskede resultat for eksempel på grund af en utilstrækkelig græsning i foråret, bemyndiges bestyrelsen til at forlænge perioden, dog ikke længere end til udløbet af dispensationen 1. november, hvor dyrene skal hjemtages.
 1. Forslag fra medlemmerne.
  Ingen forslag modtaget.
 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bjarne Olsen og Jytte Becker er på valg.
 2. Valg af suppleant til bestyrelsen. Berit Engberg er på valg.
 3. Valg af to revisorer. Aage Tipsmark og Jørgen Bang er på valg.
 4. Valg af revisorsuppleant. Karin Efsen er foreslået.
 5. Eventuelt

Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden.

Tilmelding senest søndag den 16. august 2020.

Hvis nogen som har tilmeldt sig alligevel ikke kan komme, bedes de ringe eller skrive til formanden og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

Vi har igen vedlagt vores årsberetning og i år også en Status på naturplejen, så alle har mulighed for at læse dem, selvom de ikke kommer til generalforsamlingen. Endvidere er denne indkaldelse og alle bilag vist på hjemmesiden http://www.gyvelbugten.dk hvor de er indlagt i mappen med navnet ”Generalforsamlinger”. Her kan man desuden finde ”Årsberetninger” og ”Referater” af tidligere generalforsamlinger. Nederst i denne mappe findes ”Fuldmagt”, hvorfra man kan hente vejledning om hvorledes man kan give en anden grundejer fuldmagt til at stemme for sig, hvis man ikke selv møder op.

Læg mærke til at bestyrelsen igen i år har et forslag som der skal stemmes om.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

B. Simonsen

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login