Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2016
top
Page

Indkaldelse 2016


 23. juli 2016
                                                                                                                        

Indkaldelse til generalforsamling

 I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling

 LØRDAG DEN 13. august 2016 kl. 10.00  

i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning. (vedlagt)
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se næste side.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af forslag til budget og kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag modtaget
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bjarne Olsen og Jytte Becker er på valg.
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Poul Henrik Fackmann er på valg.
  8. Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.
  9. Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.

10. Eventuelt.

  Hovedemnet i bestyrelsens beretning er vores og kommunens afgræsningsprojekt. Det er vigtigt at vi får belyst tvivlsspørgsmål, og derfor er to repræsentanter for kommunen inviteret med til dagsordenens pkt. 2, så de kan besvare spørgsmål.

  Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl.12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden, som i hovedsagen er i sommerhuset - ellers prøv på hjemadressen eller mobil. Tilmelding senest mandag den 8. august 2016.

  Hvis nogen af de som har tilmeldt sig, af en eller anden grund alligevel ikke kan komme, bedes de ringe og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.

Referat og andre meddelelser til medlemmerne kan ses på foreningens hjemmeside:
http://www.gyvelbugten.dk/  hvor også vedtægterne og deklarationen er indsat.

 

Aftenvandring. Som optakt til generalforsamlingen, har vi den 12. august kl. 20 fået Naturvejleder Jørgen Stoltz, til at give os en aftenvandring i vores område, hvor han viser de mange spændende ting, som vi andre måske ikke ser.

Vi mødes ved stranden for enden af Strandvejen og slutter med en forfriskning.

 Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Bjørn Simonsen

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login