Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > Indkaldelse 2014
top
Page

Indkaldelse 2014

 

Indkaldelse til generalforsamling.

I henhold til vedtægternes § 5 indbydes foreningens medlemmer til generalforsamling

Lørdag den 16. august 2014 kl. 10.00 
i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Dagsorden :
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af forslag til budget og kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne. Forslag om ændring af Deklarationen - udsendt til alle medlemmer.
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bjarne Olsen og Jytte Becker er på valg.
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Poul Henrik Fackmann er på valg.
  8. Valg af to revisorer. Mogens Nielsen og Jørgen Bang er på valg.
  9. Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.
10. Eventuelt.

Det er vigtigt at medlemmerne læser deklarationen (Link), som er den servitut hver enkelt grundejer i hele udstykningen (vi og vore to naboforeninger) er pålagt at respektere.

Tilmelding til efterfølgende traktement senest 10. august.
Foreningen er vært ved et mindre traktement ca. kl. 12.00, og af hensyn til arrangementet bedes man ringe eller skrive sin tilmelding (gerne på e-mail eller SMS) til formanden, som i hovedsagen er i sommerhuset - ellers prøv på hjemadressen eller mobil. Tilmelding senest søndag den 10. august 2014.
 
Hvis nogen af de som har tilmeldt sig, af en eller anden grund alligevel ikke kan komme, bedes de ringe og melde fra, da foreningen skal betale for det antal kuverter vi har bestilt.
Referat og andre meddelelser til medlemmerne kan ses her på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Bjørn Simonsen

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login